به نام خدا- سخن مدیریت مدرسه شهید امینی

یک چند به کودکی باستاد شدیم                        یک چند به استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که ما را چه رسید                      از خاک درآمدیم و بر باد شدیم

چند دهه‌ای است که باوری غلط در اذهان پدران و مادران رخنه کرده است که  سلامت روان و اخلاق فرزندانمان در دوران نوجوانی و جوانی معجزه‌ای است سخت دست نیافتنی، لیکن فراموش کردیم که از خود بپرسیم، ما برای تربیت او چه کرده‌ایم؟ درست است  در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ناهنجاری و بزه، رزومیک شده و در کوچه و خیابان‌های ما، ریشه دوانده است، اما با برنامه‌ای صحیح و علمی می‌توان مسیر پیش رو را برای فرزندانمان ترسیم کنیم.

خدا را شاکریم این مجموعه در این دوران بر خود وظیفه می‌داند، در کنار مسائل آموزشی و کنکور، به مسائل پرورشی، دینی و کسب مهارت برای زندگی آینده برنامه‌ریزی کند، هدفی والا که متاسفانه دیر زمانی‌است زیر چرخ‌دنده‌های نظام آموزشی ما مغفول مانده است و جهت نیل به این هدف، ساعت‌ها به مطالعات روان‌شناختی، جرم شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و دینی پرداخته است. حال سپاس بیکران از ذات باری تعالی که مُنعِم گشته ایم در مزرعه ی تعلیم و تربیت خوشه چینی کنیم و استعداد های نهان فرزندانمان را کشف و شکوفا کنیم.

ناصر حشمتی

مدیر دوره ی دوم دبیرستان معلم شهید محمد امینی