نفرات برتر کنکور سراسری مدرسه معلم شهید محمد امینی

حسین حمیدی

فیزیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

محمد امین امینی

متالورژی و مواد دانشگاه شریف

عرفان الهی

مهندسی عمران دانشگاه علم وفرهنگ

امیرحسین بهرامی

فیزیک دانشگاه بین المللی قزوین

احمدرضا خزایی

ریاضی کاربردی دانشگاه امیرکبیر

احمد عسگری زاده

روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

نوید شیرزادی

مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

میلاد صارمی پور

مهندسی فیزیک دانشگاه بین المللی قزوین

مهدی باریکانی

ریاضیات وکاربردها دانشگاه بین المللی قزوین

حمید رزلانسری

زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

محمدعلی پورابراهیمی

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم

محمدحسین اسماعیل طاهر

مدیریت صنعتی دانشگاه علم وفرهنگ