نفرات برتر المپیاد های فرهنگی دانش آموزان مدرسه معلم شهید محمد امینی

علیرضا ولی زاده

نفر اول مسابقات مداحی

علی روزبهانی

نفر اول مسابقات انشای نماز

علی جمالان

نفر دوم مسابقات نهج البلاغه

علی اصغر راسخ دوست

نفر دوم مسابقات ترتیل قرآن

شروین مددیان

نفر اول مسابقات صحیفه سجادیه

شروین مددیان

نفر اول مسابقات صحیفه سجادیه

محمد محسن دانشجو

نفر دوم مسابقات نهج البلاغه