به نام خدا

سخن مدیریت مدرسه شهید امینی

یک چند به کودکی باستاد شدیم                        یک چند به استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که ما را چه رسید                      از خاک درآمدیم و بر باد شدیم

چند دهه‌ای است که باوری غلط در اذهان پدران و مادران رخنه کرده است که  سلامت روان و اخلاق فرزندانمان در دوران نوجوانی و جوانی معجزه‌ای است سخت دست نیافتنی، لیکن فراموش کردیم که از خود بپرسیم، ما برای تربیت او چه کرده‌ایم؟ درست است  در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ناهنجاری و بزه، رزومیک شده و در کوچه و خیابان‌های ما، ریشه دوانده است، اما با برنامه‌ای صحیح و علمی می‌توان مسیر پیش رو را برای فرزندانمان ترسیم کنیم.

خدا را شاکریم این مجموعه در این دوران بر خود وظیفه می‌داند، در کنار مسائل آموزشی و کنکور، به مسائل پرورشی، دینی و کسب مهارت برای زندگی آینده برنامه‌ریزی کند، هدفی والا که متاسفانه دیر زمانی‌است زیر چرخ‌دنده‌های نظام آموزشی ما مغفول مانده است و جهت نیل به این هدف، ساعت‌ها به مطالعات روان‌شناختی، جرم شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و دینی پرداخته است. حال سپاس بیکران از ذات باری تعالی که مُنعِم گشته ایم در مزرعه ی تعلیم و تربیت خوشه چینی کنیم و استعداد های نهان فرزندانمان را کشف و شکوفا کنیم.

ناصر حشمتی

مدیر دوره ی دوم دبیرستان معلم شهید محمد امینی